irlachengi kathalu

మా నాయినేసే పామ్మంత్రం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI మా నాయిన మావూరికి సుట్టుపట్ల ఒక యాబై మైళ్ల దూరం దాకా, ఒకోసారి ఇంకా దూరం నుంచి కూడా వొచ్చినోల్లకు పామ్మంత్రమేసి బాగ జేసేటోడు. తేలుగుట్టినా, ఇంకేదైనా పురుగుముట్టినా గూడా మంత్రమేసి సచ్చేవోళ్లను గూడా లేపి కూసోబెట్టిన సందరబాలు పూర్తి పాఠ్యం …

Top10_5thDec2014_720_380

డిసెంబరు 2014 మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు -

cover

‘అజేయ’ - కుప్పిలి పద్మ

Download PDF   EPUB   MOBI ఆల్‌ ద రజనీ ఫ్యాన్స్‌ డోంట్‌ మిస్‌ ద ఛాన్స్‌ లుంగీ డ్యాన్స్‌ లుంగీ డ్యాన్స్‌ లుంగీ డ్యాన్స్‌… పాట హై స్పీడ్‌లో వినిపించగానే ల్యాండ్‌మార్క్‌ బుక్‌షాప్‌లోకి వెళ్లబోతు ‘యేమిటాని’ ఆగి రైలింగ్‌ దగ్గరకి వచ్చి కిందకి తొంగి పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

అల్మరా అందుతుంది - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ వంటింట్లో పని చేసుకుంటోంది. పాప తన బొమ్మలతో కుర్చీలో కూచుంది అమ్మని చూస్తూ. బాగా చదువుకుంటావా నాన్నా? పెద్దయ్యాక పెద్ద డాక్టర్ వి కావాలి అన్నది అమ్మ పాపతో. ఊ.. లేకపోతే నాన్నలాగా ఆఫీసుకు వెళ్ళి కంప్యూటర్ ముందు పని పూర్తి పాఠ్యం …

cover 1

సాంధ్యరాగం - మానస చామర్తి

Download PDF   EPUB   MOBI రోజూ సాయంకాలం ఆఫీసు గేటు దగ్గరికి రాగానే కొన్ని వందల పక్షుల కువకువలు వినపడతాయ్. పగటి అలసటంతా చిరాగ్గా మారబోయే క్షణాలవి. ఆ వేళప్పుడు, ఇంటికి వెళ్ళేప్పుడు, ఆఫీసు బస్సు అందుకోవాలని దాదాపుగా పరుగెడుతూ కూడా, ఆ గుబురు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

కినిగెలో కొన్ని కొత్తపుస్తకాలు - కినిగె

భూమధ్యరేఖ రచన: కాశిరాజు   మెట్టు దిగేడప్పుడు తూలే నా అడుక్కి తోడైన చేతుల్ని ఇంకా పట్టుకునే ఉన్నా! అందని సైకిల్ ఎక్కుతున్నప్పుడూ, ఫెడల్ జారి పడిపోయినప్పుడూ కొట్టుకుపోయిన చేతుల్నీ, ఆ చేతికంటిన మట్టినీ ఇంకా గుర్తు పెట్టుకునే ఉన్నా బోడి మొలమీద పూర్తి పాఠ్యం …

cover

నవంబర్ నెల ‘సప్త’స్వర వినోదం ఫలితాలు - కినిగె

నవంబర్ నెల ‘సప్త’స్వర వినోదానికి ఇద్దరు జవాబులు చెప్పారు. అక్కడ ఇచ్చిన చరణాలకు పల్లవులు ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. 1. ఎందుకీ సందెగాలి సందెగాలి తేలి మురళి తొందర తొందరలాయే… విందులు విందులు చేసే… చిత్రం: ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా (1968) 2. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ముందుమాట – డిసెంబర్ 2014 సంచిక - కినిగె

Download DECEMBER 2014 Total Issue as PDF డిసెంబరు 2014 ఈ సంచికతో ఏడాది పూర్తవుతోంది. పత్రిక మొదలుపెట్టినపుడు మా ఉద్దేశాలు: కొత్త గొంతులకు చోటివ్వాలని, మారిపోతున్న వెబ్ ప్రపంచానికి తగ్గట్టు ప్రెజెంటేషన్ లో కూడా అనువుగా ఆధునికంగా కనపడాలని, రచయితకున్న పేరూ నిబద్ధతా లాంటి ఇతరేతరాలు రచన ఎంపికను ప్రభావితం పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఇల్లు దీర్తం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ‘ఉప్పోడు పులిశా పప్పోడు పులిశా తమలపాకులోడు తనకు తానే పులిశా అని ఆ ఎగవింటి కమలక్క మాట్లడే మాటలకు ఏమన్నా అర్తం పర్తం వుందా అంట. సేతినించి ఆణాదుడ్లు ఎగస్ట్రాగా కర్సయి పోయిందని అంత వొగిసే ఆడది తగుదునమ్మా పూర్తి పాఠ్యం …

Top10_28thNov2014_720_380

నవంబరు నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు -

cover

ప్రేమ చినుకు - వినోద్ కుమార్

(గత ఏడాది  కినిగె.కాం  నిర్వహించిన “స్మార్ట్ స్టోరీ కాంపిటీషన్”లో ప్రోత్సాహక బహుమతికి ఎంపికైన 7వ కథ ఇది. ఈ ఏడాది పోటీ మళ్లీ నిర్వహించిన సందర్భంగా గత ఏడాది ఎంపికైన కథల్ని వారానికొకటి చొప్పున  ప్రచురిస్తున్నాం.) Download PDF   EPUB   MOBI నిశ్శబ్ధ చప్పుళ్ళు వినిపిస్తూ పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

చెరువులో చెంబెడు నీళ్ళు - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ, పాప అమ్మమ్మ,తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు.  పాపకి అమ్మమ్మా వాళ్ళ ఊరికి రావడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం.  అక్కడైతే ఆవులుంతాయి గేదెలుంతాయి మేకలుంతాయి కుక్కలుంతాయి కోడులు ఉంతాయి ఇంకా గడ్డి కూడా ఉంతుంది ఇంకా చాలా బెద్ద చెత్తులు,పువ్వులు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (7) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   EPUB   MOBI దీని ముందుభాగం భోః సర్వథా నానాకుసుమసమవాయగంధహృతహృదయోऽయం దుష్కరం ఖలు కరోమి ఏనామతిక్రామన్ | (పరిక్రమ్య) ఇదమపరం పరిహాసపత్తనముపస్థితమ్ | ఏష హి మృదంగవాసులకో నామ పురాణనాటకవిటః “భావజరద్గవః” ఇతి గణికాజనోపపాదితద్వితీయనామధేయః సుకుమారగాయకస్య ఆర్యనాగదత్తస్యోదవసితాన్నిర్గచ్ఛతి | సుష్ఠు తావదనేన నీలీకర్మస్నానానులేపనపరిస్పందేన జరాకౌపీనప్రచ్ఛాదనమనుష్ఠితమ్ | పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఒప్పుకోలు - రాధ మండువ

Download PDF   ePub   MOBI (గౌతమ్ పిడూరి ఆంగ్ల కథ “కన్ఫెషన్”కు రాధ మండువ తెలుగు అనువాదం) మొగడీష్ వెళ్ళే విమానంలో కూర్చుని ఉన్నాము నేనూ, జేమీ. విమాన ప్రయాణం నాకు పడదు. పైగా పేపర్లో విమానాల ప్రమాదాల గురించి వస్తున్న వార్తలు చూస్తుంటే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (26) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదహాఱో అధ్యాయం ప్రాథమిక సంస్కృత పదజాలం తెలుగులై పుట్టిపెఱిగిన ప్రతివారికీ ఎంతోకొంత సంస్కృతం వచ్చిఉంటుంది. వచ్చి ఉండాలి కూడా! మన జాతికి సంబంధించినంతవఱకూ తెలుక్కీ, సంస్కృతానికీ పెద్దగా తేడా పాటించరు. సంస్కృతంలో ఉన్న ప్రతిపదమూ కించిత్ స్వరభేదంతో తెలుగులో పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అయిస్కూల్లో సేరాలంటే… - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మావూర్లో ఐదో తరగతి దాకానే గదా ఇస్కూలుండేది. ఆపైన సదుంకోవాలంటే ముందూ ఎనక సూడకుండా సిత్తూరి స్కూలుకు బోవాల్సిందే. సిత్తూరులో వుండే ఇస్కూళ్లు ఒగోటి ఎంత పెద్దంగా వుంటాయో! మాయక్క సదివే కన్నని స్కూలయితే మా వూరికంటేపెద్దదే. మాయక్కని పూర్తి పాఠ్యం …

Top10_21stNov2011_720_380

నవంబరు మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు -

cover

ఎడారి ఏకాంతం - నరేష్ నున్నా

Download PDF   ePub   MOBI గై డి మొపాసా (Guy de Maupassant) “సొలిట్యూడ్” కథకు నరేష్ నున్నా అనువాదం ఇది.  ఎడారి ఏకాంతం గై డి మొపాసా స్నేహితుడి ఇంట్లో విందు ఆ పూట మా అందరికి. వాతావరణం చాలా ఉల్లాసంగా ఉంది. పూర్తి పాఠ్యం …

palaparthi cover

దెయ్యానికి దెయ్యం - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

నిద్ర లేస్తూనే పాపకి ఓ అయిడియా వచ్చింది. తన తెల్ల దుప్పటీని మీద కప్పుకుని నెమ్మదిగా నడుస్తూ వచ్చింది. ఊ..ఊ..ఊ.. ఊ.. ఊ.. ఊ.. గోడలు పట్టుకుంటూ దుప్పటి కాళ్ళకి తట్టుకుంటూ హాల్లోకి హాల్లోంచి వంటింట్లోకి దుప్పట్లో నడిచొచ్చింది పాప. అమ్మ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అనుకోకుండా - స్వాతి కుమారి బండ్లమూడి

Download PDF   ePub   MOBI ఎప్పుడొచ్చావని అడిగిన ప్రతిసారీ, ఇంకా చేరుకోలేదనే చెప్తాను. నవ్వితే కళ్ళు విచ్చుకునే రోజుల్లో ఎప్పుడో నిద్రపోయి, దారుల మధ్య చూపు చీలిపోయిన చోట ఎక్కడో తప్పిపోయి, తగరపు కాగితాల పుస్తకం ఒకటి తెరిచి పెట్టుకుని, పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (6) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం కిమాహ భవాన్ – “స్థానే ఖలు సా పుంశ్చలీ శబ్దశీఫరమాభాషితా రుష్టా” ఇతి | తత్కేయం పుంశ్చలీతి ? కిం బ్రవీషి – “ప్రియా నామ కేనోచ్యతే” ఇతి (విమృశ్య) ఆ విదితమ్ రశనావతికా ఏతచ్చార్హతి | నాతశ్చ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

లోయల్లో ఊయల - శివకాంత్ బండారు

Download PDF   ePub   MOBI భరత్‌నగర్లో లోకల్‌రైలు దిగి ఫ్లాట్‌ఫాం చివరికి వచ్చి పట్టాలు దాటి తుప్పలమధ్య బాటలోంచి నడిస్తే వచ్చే సిమెంటురోడ్డు. వీధిలైటు పసుపుగా పరుచుకున్న చోట నిల్చున్నాను. రమణ బండి మీద వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మందుబాటిలూ స్టప్ఫూ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (25) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదిహేనో అధ్యాయం పునరుద్ధరణీయ పదజాలం వాస్తవానికి ఈ ప్రస్తావన నూతన పదనిష్పాదన విభాగం క్రిందికి రాదు. కానీ ఉన్నది నశించిపోకుండా కాపాడుకోవడం కూడా లేనిదాన్ని గడించడంతో సమానం కనుకా, మనకి తెలీని ప్రతీదీ ఓ క్రొత్త కనుగోలే కనుకా, పూర్తి పాఠ్యం …

cover

కావిడి - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI కావిడి పండగొచ్చేసింది. నాకూ కావిడెత్తే మొక్కుబడుండాదా. అందుకే మాయమ్మ నిలుకులేని పనుల్లో ఇల్లు బూసింది. మా పెదనాయన పెద్దమ్మోళ్లకు, మాయత్తమ్మోళ్లకు కావిడి పండక్కు రమ్మని సెప్పి పంపించింది. ఇంగ మా యవ్వోళ్లేమో మావూర్లోనే వుండారులే. ఈసారి గిరింపేట సుబ్రమని పూర్తి పాఠ్యం …

TopTenBooks_14thNov2014_720_380

నవంబరు రెండవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు -

palaparthi cover

అమ్మమ్మ ఉత్తరం - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మా లడ్డూ పెత్తు అడిగింది పాప. అమ్మ  డబ్బాలోంచి ఒక లడ్డూ  తీసి ఇచ్చింది. లడ్డూ తీసుకుని పాప ఎగురుకుంటూ ఆడుకోడానికి వెళ్ళిపోయింది. కొంచెం సేపు అయ్యాక మళ్ళీ వచ్చింది. అమ్మా! ఇంకో లడ్డూ పెత్తు అంది. ఇందాకేగా ఇచ్చాను. ఇంక పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అక్షరాలతో అనుబంధం - ఎమ్. శైలేందర్

(గత ఏడాది  కినిగె.కాం  నిర్వహించిన “స్మార్ట్ స్టోరీ కాంపిటీషన్”లో ప్రోత్సాహక బహుమతికి ఎంపికైన 8వ కథ ఇది. ఈ ఏడాది పోటీ మళ్లీ నిర్వహించిన సందర్భంగా గత ఏడాది ఎంపికైన కథల్ని వారానికొకటి చొప్పున  ప్రచురిస్తున్నాం. ఈ ఏడాది పోటీ ప్రకటన  ఇక్కడ .) పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఛలోక్తులు… చమత్కారాలు… సుతిమెత్తని హితోక్తులు… - కొల్లూరి సోమశంకర్

Download PDF   ePub   MOBI తెలుగువారికి భోజనంలో అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వ్యంజనం గుత్తొంకాయ కూర అంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాగే తెలుగువారి సాహిత్య విందులో అమితంగా చెల్లయ్యేది హాస్య వ్యంగ్యాలన్నా అనుమానం అక్కర్లేదు. ఇక అకడమిక్‌ రంగంలోనూ, సాహిత్య రంగంలోనూ ‘హ్యుమన్ రిలేషన్స్’దే అగ్రస్థానం. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పద్మప్రాభృతకమ్ (5) - రవి ఇ.ఎన్.వి

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం కలావిజ్ఞానసంపన్నా గర్వైకవ్రతశాలినీ | న ఖల్వత్యన్తధీరా సా ఖిన్నా తే విపులా మతిః || కిం బ్రవీషి – “గృహీతో వఙ్చితకస్యార్థః | కిం తవాచార్యో మూలదేవో న జ్ఞాయత” ఇతి | మా మైవమ్ | దేవదత్తాసురతసంక్రాన్తస్యాపి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ఆమెని చుట్టుకుని - సాయి కిరణ్

. ఆమె అణువణువు పైనా మెత్తగా పరుచుకున్న నా తనువు నా రంగుల్లో కళ్ళని ముంచి ఆమె వెలువరిచే ‘చిత్ర’మైన అహంకారాలు తన ఒంపుల్లో చిక్కుకున్న నా ఊపిరి నిండా నిప్పుల సుగంధాలు . ఆ పాదాల పైనో, పట్టీల మువ్వలపైనో పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

కిలి – నేను – మాయక్క - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ‘కోదండరెడ్డి సేద్దేనికి అంత ఎత్తినోడు గాడబ్బా’ అని మా సిన్నపెదనాయిన సింతోపులో అందురిముందర అనిన మాటను దల్చుకోని శానా మదనపడేటోడు మా నాయిన. ‘వాళ్ల మాదిరిగా సెరువుకింద నేలలో సేద్దిమయితే నేను గూడా గబురు కన్నయ్య – సిత్తూరు పూర్తి పాఠ్యం …

Top10_7thNov2014_720_380

నవంబరు మొదటి వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు -