nedunuri

కొన్ని పాత పాటలు - నేదునూరి గంగాధరం

Download PDF (అ)   ఏనాడు రానివారు | మరది వచ్చారు, ఇంటిలో జొన్నల్లేవు | నేనేమి సేతు సన్నబియ్యమెట్టి | జొన్నలు దెత్తు జొన్నలు ఒక జాము | జార కుమ్మేను [1] తడి పిడక పొడిపిడక | దాయలు వేసి ఏడు పూర్తి పాఠ్యం …