cover

పెదవులంటని అనుభవం - నరేష్ నున్నా

Download PDF   ePub   MOBI గై డి మొపాసా (Guy de Maupassant) “రిగ్రెట్” కథకు నరేష్ నున్నా అనువాదం ఇది.  పెదవులంటని అనుభవం గై డి మొపాసా మాంటిస్ అంతా ‘శావల్ తాత’ అని పిలిచే శావల్ అప్పుడే నిద్ర లేచాడు. ఆకులు పూర్తి పాఠ్యం …