COVER

వెళ్లిపోయింది - మమత

చాల పక్షుల కళ్ళు గప్పి దాక్కుని ఆరుసార్లు తనలోంచి తనను చీల్చుకుని, చివరికి తనలోంచే తాను పునర్జన్మించి అప్పుడప్పుడే తడి ఆరిన రంగురంగుల రెక్కలను కను రెప్పల్లా తాటించి తానింకా బతికేవుండడం తానే నమ్మలేనట్లు విప్పార్చి పచ్చటి మైదానంలో పూల కోసం పూర్తి పాఠ్యం …