palaparthi cover

చెరువులో చెంబెడు నీళ్ళు - ఇంద్రాణి పాలపర్తి

అమ్మ, పాప అమ్మమ్మ,తాతయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు.  పాపకి అమ్మమ్మా వాళ్ళ ఊరికి రావడం అంటే చాలా చాలా ఇష్టం.  అక్కడైతే ఆవులుంతాయి గేదెలుంతాయి మేకలుంతాయి కుక్కలుంతాయి కోడులు ఉంతాయి ఇంకా గడ్డి కూడా ఉంతుంది ఇంకా చాలా బెద్ద చెత్తులు,పువ్వులు పూర్తి పాఠ్యం …