cover

ఇల్లు దీర్తం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   EPUB   MOBI ‘ఉప్పోడు పులిశా పప్పోడు పులిశా తమలపాకులోడు తనకు తానే పులిశా అని ఆ ఎగవింటి కమలక్క మాట్లడే మాటలకు ఏమన్నా అర్తం పర్తం వుందా అంట. సేతినించి ఆణాదుడ్లు ఎగస్ట్రాగా కర్సయి పోయిందని అంత వొగిసే ఆడది తగుదునమ్మా పూర్తి పాఠ్యం …