cover

ఏం చేయగలం - డా. వంశీధర్ రెడ్డి

. అనంతటి ఆకాశాన ఇంతటి భూమ్మీద ఆలోచించడమే ఒక భ్రమ అని తెలిసీ మానలేని నిశ్శబ్దపు ముక్కలం మనం, ఏం చేయగలం నీడల్ని అతికించుకోడం తప్ప, . ఇంకేమైనా పనుందా మనకిక్కడ ఏమంటావ్, ఎప్పటికప్పుడు వీపు మోయలేని కలల్ని కాల్చేసుకోవాలి అనుభవాలెప్పటికీ పూర్తి పాఠ్యం …