cover

పదనిష్పాదన కళ (16) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక పదకొండో అధ్యాయం లాక్షణిక విశేషణాల నిష్పాదనపద్ధతి (అ) అచ్చతెలుగు విశేషణాలు – ఉపోద్ఘాతం ఒక వస్తువూ, పదార్థం, వ్యక్తి, ప్రదేశం, భావం, విషయం గుఱించి విశేషించి (ప్రత్యేకంగా) వర్ణనపూర్వకంగా తెలిపే పదాలు విశేషణాలు. వీటినే ఆంగ్లంలో Adjectives అంటారు. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పొగుడ్రు డబ్బీ - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మా వూర్లో పుల్లూరోళ్ల నీలవేణి, నేను ఒగే సమత్సరం పుట్న్యాము. ఒగే కలాసులో సదవతా వున్న్యాము. ఎలిమెంట్రీ స్కూలైనా, మా ఇస్కూల్లో ఐదో తరగతోళ్లకు ఆనుకొని కూసొనేదానికి నేలబెంచీలుండేవి. నేనూ, నీలా ఒగే బెంచీలో కూసొనే వోళ్లం. ఎప్పుడూ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

నీలికొండలు - డా. చిత్తర్వు మధు

Download PDF   ePub   MOBI అతను. మహానగరపు రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్‌ఫాం నంబర్ 9 మీద చిట్టచివర ఆరిపోయిన లైటు క్రింద పరుచుకున్న క్రీనీడలో నిల్చుని వున్నాడు. సాధారణ యువకులకంటే విలక్షణంగా ఉన్నాడు. పొడుగాటి జులపాల జుట్టు చీకటినీడల్లో గీతల్లా కలిసిపోయింది. ఆరడుగుల పొడవు శరీరంతో పూర్తి పాఠ్యం …

cover

దారి మధ్యలో… - టి . శ్రీవల్లీ రాధిక

. ఆచితూచి మాట్లాడిన ప్రతిమాటకీ అమృతం కురియ లేదంటావా! ఆప్తులెవరూ నొచ్చుకోలేదన్న ఆనందం చాలదూ! . అతిజాగ్రత్తగా చేసిన ప్రయాణంతో అమరత్వం చిక్కలేదంటావా! అడుసెపుడూ తొక్కలేదన్న అతిశయం చాలదూ! . అనుష్టించిన ప్రతిమంత్రం ఆగమ రహస్యాన్ని విప్పలేదంటావా అలౌకికాన్ని లక్ష్యించిన అనుభవం పూర్తి పాఠ్యం …

cover

యాభైపైసల కోసం… - కంది శంకరయ్య

Download PDF   ePub   MOBI (అజీజ్ నేసిన్ టర్కీ కథకు కంది శంకరయ్య అనువాదం) నేను విన్నది నిజమే! మంజూర్ కేవలం యాభై పైసలకోసం బస్ కండక్టర్‍ను కత్తితో పొడిచాడు. ఇది విన్నవాళ్లంతా మంజూర్‍ను నోటికి వచ్చినట్లు తిట్టారు. “బుద్ధిలేదూ? వెధవ యాభై పైసలకోసం పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [18] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అటవీ తనిఖీ జరగనుందనీ, అందులో యెగార్ కు కూడా భాగం ఉందనీ తెలిసి అతని తోడల్లుడు ఫ్యొడార్ ఇపటొవిచ్ కోపిస్తాడు. యెగార్ తనను ఇరికించాలనుకుంటున్నాడని తలపోస్తాడు. యెగార్, యూరీ పెట్రోవిచ్, నోనా, కోల్కాల బృందం అటవీ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (15) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక VI. స్వీయార్థక రూపాలు వినడానికీ, అర్థం చేసుకోవడానికీ ఒకేలా ఉంటూ, స్వల్పంగా మాత్రమే భేదించే పదనిర్మాణాలు స్వీయార్థక రూపాలు. ఆంగ్లంలో ఇలాంటివాటిని కల్పించడం కోసం నామవాచకానికి ‘-let’ అనే ప్రత్యయాన్ని చేఱుస్తారు. Piglet = పందిపిల్ల ; Inlet పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

సిత్తూరయివోరు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI ఊరి సివర వొడ్డి గుడ్సిలికాడుండేది మా ఇస్కూలు. మూడంకణాల ఇల్లు – వరండా. ఎనక కొంచెం, ముందర శానా జాగా వుండేది. సుట్టూ గోడ, గోడలోపల ఎడమ్పక్క రచ్చబండ మాదిరిగా వుండే దిన్నిపైన రాగిమాను, యాప్మాను, సూట్టూ కానగసెట్లు, పూర్తి పాఠ్యం …

cover

జిందగి - డా. వంశీధర్ రెడ్డి

Download PDF   ePub   MOBI ఎయిర్టెల్ టవర్ కాడ, పద్మజ్యోతి పాలీక్లినిక్ ముంగట, ఆల్టో కారు, ఐతే రాముల్గాడు ఉన్నడు క్లినిక్లనే, మద్యానం ఎండకు రోడ్డు ఎండిపోయిన పిట్టగూడు లెక్కుంది, ఏర్పడ్తలేగని, కాల్నొప్పి మస్తుంది, Glipizide గోలీలు ఐపోయినయ్, తెచ్చుకోవాలె ఇంటిక్వోయేటప్పుడు, దీనమ్మన్.. జమాన పూర్తి పాఠ్యం …

avela

అవేళ - కనక ప్రసాద్

. పాపతల్లి నన్నవేళ ముద్దు పెట్టుకుంది లోపట్నుండి అస్సలేమీ ఎరగనట్టే వొచ్చి. . కాలుడా! నంగనాచి నీ తాళపత్ర పటమ్మీద రాసుకో ఆవర్జా నా పాప పుణ్య గణన – చితికున్న మనిషిననీ బతికి చెడ్డ వాణ్ణనీ దాపరికం దేనికి? ఒఠ్ఠి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అంతరంగంలో అల్లుకున్న అల్లిబిల్లి ఆపేక్షల గూడు – ‘జూకామల్లి’ - కొల్లూరి సోమశంకర్

Download PDF   ePub   MOBI ఆదిమ మానవుడి నుంచి మనిషి సంఘజీవిగా మారడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించినది “బంధం” అనేది సుస్పష్టం. బంధానికి పునాది కుటుంబం. వ్యక్తిని బలోపేతం చేసి సాంఘికజీవిగా మార్చేది కుటుంబం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా, భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలం నుంచీ కుటుంబ పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [17] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అడవిలో విహారంలో ఉన్నా యెగార్ మనసు ఇదివరకటి చేదు అనుభవాల వల్ల కొంత సంశయాలతో నిండి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోల్కా పసిమనసు ఎక్కడ బాధపడుతుందోనని. కానీ యూరి పెట్రోవిచ్ మాటల వల్ల అతని సంశయాలు తొలగుతాయి. పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పెదవులంటని అనుభవం - నరేష్ నున్నా

Download PDF   ePub   MOBI గై డి మొపాసా (Guy de Maupassant) “రిగ్రెట్” కథకు నరేష్ నున్నా అనువాదం ఇది.  పెదవులంటని అనుభవం గై డి మొపాసా మాంటిస్ అంతా ‘శావల్ తాత’ అని పిలిచే శావల్ అప్పుడే నిద్ర లేచాడు. ఆకులు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (14) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక IV. సమష్టి నామవాచకాలు (Collective Nouns) 1. సమాసరూపంలో నిష్పాదన  (అ) సమష్టినామవాచకాల్ని లాక్షణికంగా రూపొందించే పద్ధతేదీ తెలుగులో లేదు. కానీ ‘గుంపు/ సంఘాతం’ అని అర్థ మిచ్చే ‘గమి, గుమి, వరుస, కూటం, కూటువ, తుటుము, దండు, పూర్తి పాఠ్యం …

irlachengi kathalu

ఇస్కూలికి ఎగనామం - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI తెల్లార్తానే మాయమ్మలేచి ‘రాత్రంతా విసవిసాగాలి దోల్తోనే వునింది పాపా. బిన్న్య పోకుంటే సిన్నవ్యోళ్ల లచ్చుమక్క సింతాకాయిల్నంతా తన యెదానేసుకోని బోతాది’ అని బుట్టిచ్చి పంపించింది. నిద్రకళ్లతోనే పొయ్యి పాలుమారకుండా సింతకాయిలన్నీ ఏరేసినాను. ఇస్కూలుకు బోకుండా వుండాలంటే ఏంసెయ్యాలా? అని పూర్తి పాఠ్యం …

cover

డోరాదార్ - మధు పెమ్మరాజు

Download PDF   ePub   MOBI కాలనీలో ఇళ్ళు వరుసగా ఇటుకలు పేర్చినట్టున్నాయి, రోడ్డుకి ఇరుపక్కలా పెరిగిన చెట్లు దారిని గొడుగులా కప్పి వెలుతురుని తగ్గించేసాయి. మల్లేష్ పాలదుకాణం, రామాలయం దాటుకుంటూ కమ్యూనిటీహాలు మైదానం చేరుకోగానే చెట్లని తప్పించుకుని ఆకాశం ఒక్కసారిగా తెరుచుకుంది. మాములుగా రోడ్లపై పూర్తి పాఠ్యం …

cover

మన ఇద్దరి మధ్య - మోహిని కంటిపూడి

. మండుటెండకి రాలిపడిన ఎండుటాకులు గరగరలాడినట్లు వేడి వేడి మాటల్ని ఒకరి మీదొకరు వాడిగా రువ్వుకున్నాక పడకగది రెండు మూలల్లా, పందిరిమంచం రెండు కోళ్ళలా సమాంతరమై మిగిలిన రాత్రిని సాగదీస్తూ.. మనం . గాలికి రెపరెపలాడుతున్న కొవ్వొత్తి ఆఖరి వెలుగులాగ ఎద పూర్తి పాఠ్యం …

IMG_8660

నాలోలో కేళికలాడేనెవరో - కనక ప్రసాద్

రాగం: కాపి తాళం: తిశ్రగతి రూపకం గానం: ప్రియ ఆనంద్, శ్రీవిద్య బదరీనారాయణన్, శ్రీదేవి తుమ్మరకోటి రచన: కనక ప్రసాద్ నాలోలో కేళికలాడేనెవరో థక ధిమితోం థ్థక ధిమ్మితోం థ్థక్క ధిమ్మిత్తోం అంతరంగ నృత్తరంగాస్త మృదంగి | థక ధిమితోం | పూర్తి పాఠ్యం …

coverkottapustakaalu

కొన్ని కొత్త పుస్తకాలు – ఆగస్టు 2014 - Kinige

కె రామలక్ష్మి రచనలు (కథలు, నవలలు) ప్రముఖ నవలా రచయిత్రి ఆరుద్ర భార్య కె. రామలక్ష్మి గారి ఐదు పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఈబుక్స్‌గా లభ్యమవుతున్నాయి. వీటిలో “ అద్దం ” “ ఒక జీవికి స్వేచ్ఛ ” కథా సంపుటాలు కాగా; “ శత్రువుతో ప్రయాణం ”, “ తరాలు ”, పూర్తి పాఠ్యం …

cover

అనుకోకుండా (6) - స్వాతి కుమారి బండ్లమూడి

Download PDF   ePub   MOBI నదంటే నమ్మకం ఉండేది. వరదొచ్చి ఊరిని కావలించుకుంది. ఇక పడవతో పని లేదు, వంతెన కూడా కట్టుకోవద్దు. * ఏం లేదిప్పుడు – చినుకుల్ని చూస్తే వణుకు తప్ప నీటిలాంటి నెత్తురు తప్ప రంగులేం లేవు – నలుపు పూర్తి పాఠ్యం …

cover

జులై నెల ‘సప్త’స్వర వినోదం ఫలితాలు - Kinige

జులై నెల ‘సప్త’స్వర వినోదంలో తొమ్మిది మంది పాల్గొన్నారు.  అక్కడ ఇచ్చిన చరణాలకు పల్లవులు ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం: 1. ఒక వేణువు వినిపించెను – అనురాగ గీతిక ఒక రాధిక అందించెను – నవరాగ మాలికా… (చిత్రం: అమెరికా అమ్మాయి) . 2. మళ్లీ మళ్లీ పూర్తి పాఠ్యం …

cover

‘సప్త’ స్వర వినోదం – ఆగస్టు 2014 - Kinige

మేం నిర్వహిస్తున్న ‘సప్త’స్వర వినోదం కినిగె పాఠక శ్రోతలను అలరిస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ నెల కూడా ఎప్పట్లానే ఇక్కడ ఏడు పాటల చరణాలు ఇస్తున్నాం. ఆయా పాటల పల్లవులతో పాటు వీటన్నిటికీ కలిపి ఉన్న అంతఃసూత్రాన్ని మీరు పంపే జవాబుల్లో పూర్తి పాఠ్యం …

cover

ముందుమాట – ఆగస్టు 2014 సంచిక - Kinige

Download TOTAL ISSUE as PDF కినిగె పత్రిక ఆగస్టు సంచికకు ఆహ్వానం కథలు: > మధు పెమ్మరాజు – డోరాదార్ > చిత్తర్వు మధు – నీలికొండలు > వంశీధర్ రెడ్డి – జిందగి > నేతి సూర్యనారాయణ శర్మ – భారతంలో పాఠోళీ కవితలు: > మోహిని కంటిపూడి – మనిద్దరి మధ్య > దాసరాజు పూర్తి పాఠ్యం …

coverfinal

దస్తయేవస్కీ ‘తిరస్కృతులు’పై సమీక్ష - శ్రీశాంతి దుగ్గిరాల

Download PDF   ePub   MOBI దస్తయేవస్కీ “క్రైం అండ్ పనిష్మెంట్” ద్వారా పేరు తెచ్చుకోకముందు రాసిన నవల “The Insulted and the Injured”. దీనికి తెలుగు అనువాదం ఈ “తిరస్కృతులు”. “ఏడుతరాలు” లాంటి అనువాదాలతో ప్రసిద్ధుడైన జంపాల ఉమామహేశ్వరారావు (సహవాసి) మొదటసారిగా చేసిన పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [16] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: అటవీఅధికారి యూరీపెట్రోవిచ్, టీచరు నోనా యురీవ్నా, యెగార్ పొలుష్కిన్, అతని కొడుకు కోల్కాలు కలిసి అడవిలో విహారానికి వెళ్తారు. కోల్కాకు అడవిలో జంతుజాల వివరాలు నమోదు చేసే బాధ్యతను అప్పగిస్తాడు యూరీ. అతను నోనాను ఆకట్టుకోవటానికి పూర్తి పాఠ్యం …

cover

పదనిష్పాదన కళ (13) - తాడేపల్లి లలితాబాలసుబ్రహ్మణ్యం

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందుభాగం గ్రంథ విషయ పట్టిక II. విశిష్ట నామవాచకాలు (Proper Nouns) :- ఏ భాషావ్యాకరణంలోనూ విశిష్ట నామవాచకాల నిర్మాణ నియమాలకి స్థానమిచ్చినట్లు కనిపించదు. కానీ ఇవి కూడా అర్థవం తమైన పదాలే. ఇతర పదాలలాగానే వీటిని కూడా తఱచూ ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ఒకే పూర్తి పాఠ్యం …

cover

సినరాజి – సీమ్మిరపసెట్టు - ఆచార్య మహాసముద్రం దేవకి

Download PDF   ePub   MOBI మా వొరిగిపల్లి ఇస్కూల్లో ఒగిటో తరగతి నుంచి అయిద్దాకా వుండేది. నేను ఒగిటో తరగతిలో వుండేటప్పుడు మూడంకనాల పూరిల్లది. నేను మూడోతరగతికొచ్చేటప్పటికి మూడంకనాల సీమ్పెంకులిల్లు దాన్తోపాటు తాల్వారం గూడా కట్టినారు. ఇస్కూలుకు సుట్టూ గోడగూడా గట్న్యారు. రోడ్డుకానుకోనుండేది మా పూర్తి పాఠ్యం …

cover

మానుషం - గోపి గారపాటి

. రోజూ నేను నడిచి వచ్చే ఈ దారిలో ఆ మూల ఇంట్లోంచి రాత్రి అయితే చాలు ఒక ఏడుపు వినిపిస్తుంది. ఎవరినో అడిగితే చెప్పారు. పైకెళ్ళిపోయిన కొడుకు ఇంక అన్నానికి రాడని ఏడుస్తుందని. ఆ చెట్టు కింద ఉన్న కాళ్ళూ పూర్తి పాఠ్యం …

Ajatha cover

అజాత - కనక ప్రసాద్

Download PDF   ePub   MOBI “బళ బళ ఖాళీ బొక్కెన సప్పుడు, గిర గిర గిరుక సప్పుడు, దభెళ్ళున నీళ్ళల మునిగిన బొక్కెన సప్పుడు, మల్లా బరువుతోని కిర్రు కిర్రున గిరుక సప్పుడు… నీల్జేదేటప్పుడు నానికి గీ సప్పుల్లు భలే అనిపిత్తయి.” ఇది గుర్రం పూర్తి పాఠ్యం …

File Name : DSC_9337.JPGFile Size : 2.6MB (2753290 Bytes)Date Taken : 2005/02/08 09:09:29Image Size : 3008 x 2000 pixelsResolution : 300 x 300 dpiBit Depth : 8 bits/channelProtection Attribute : OffHide Attribute : OffCamera ID : N/ACamera : NIKON D100 Quality Mode : N/AMetering Mode : Center-WeightedExposure Mode : Aperture PrioritySpeed Light : NoFocal Length : 400 mmShutter Speed : 1/1000 secondAperture : F6.3Exposure Compensation : 0 EVWhite Balance : N/ALens : N/AFlash Sync Mode : N/AExposure Difference : N/AFlexible Program : N/ASensitivity : N/ASharpening : N/AImage Type : ColorColor Mode : N/AHue Adjustment : N/ASaturation Control : N/ATone Compensation : N/ALatitude(GPS) : N/ALongitude(GPS) : N/AAltitude(GPS) : N/A

హంసలను వేటాడొద్దు [15] - కె. సురేష్

Download PDF   ePub   MOBI దీని ముందు భాగం జరిగిన కథ: ఓవా చంపేయబోతే తన దిక్సూచి లంచంగా ఇచ్చి కోల్కా కాపాడుకున్న కుక్కపిల్ల సుస్తిక్‌ ఇప్పుడు ఓవా ఇంటి దగ్గర అలాగే నిర్లక్ష్యం కాబడుతుంది. ఓవా దాన్ని చంపేయకుండా ఉండాలంటే ఈసారి డబ్బులు లంచంగా కావాలంటాడు. నోనా పూర్తి పాఠ్యం …

ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు

నవంబర్ 2019
సో మం బు గు శు
« మే    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930